Taneční klub Fialka - MKS Sušice

Čím se zabýváme

Náš klub vznikl v roce 1995, jehož původním zřizovatelem bylo MKS Sušice, se sídlem T.G.M 120, 342 01 Sušice, zastoupené PhDr. Ludmilou Szvitkovou,

nyní SUŠICKÉ KULTURNÍ CENTRUM, p.o., se sídlem Příkopy 178, 342 01 Sušice, zastoupené Ing. Karlem Sedleckým.

Zabýváme se výukou společenského tance, který se dělí na 2 části: standardní část a latinskoamerickou část.

Do standardních tanců řadíme tance Waltz, Tango, Valčík, Slow Fox a Quickstep.

Do latinskoamerických tanců řadíme tance Samba, Cha-cha, Rumba, Paso doble, Jive

Dále je možné se u nás naučit tance Polka a Mambo

Jednotlivé tance mají rozličný původ, rytmus, tempo i estetiku, ale jedno mají společné. Všechny se tančí v páru, obvykle tvořeném pánem a dámou.

Výuka byla rozšířena o další taneční pohybovou průpravu a různé taneční styly, širokou základnu nám zejména tvoří samotná děvčata ve věku cca do 12 let.

 

Trenéři, historie, současnost

Dobrý den,

jmenuji se Gabriela Hájková a jsem dlouholetou trenérkou TK Fialka, ve které působím od září r. 2001.

 

V klubu se od začátku vystřídalo několik trenérů. Úplným začátkům učili manželé Motlovi ze Strakonic. Štafetu od manželů Motlových převzal na 2 roky trenér Václav Parlásek z Klatov, z Prahy k nám dojížděl Jiří Pixa na výuku standardních tanců, na latinsko-americké tance profesionální tanečník Eduard Zubák. Po Václavu Parláskovi nastoupil pan Miloslav Gabriel z Plzně, který se věnoval našim starším tanečníkům do r. 2005. Trenér Jiří Hájek zde působil od září r. 2001 do prosince r. 2017.

 


Příprava tanečních párů a jiné aktivity klubu

Naše taneční páry připravujeme nejen na celostátní postupové a pohárové soutěže jednotlivců nebo formací, tak i na různá vystoupení v rámci různých akcí jako jsou Dny Sušice, rozmanité plesy, taneční kurzy, firemní večírky. Vystupujeme nejen v Sušici, ale i v širokém okolí.

Dále pravidelně na konci roku pořádáme ve spolupráci s SKC a Plzeňskou divizí ČSTS celostátní postupovou a pohárovou soutěž s názvem "O putovní pohár SKC" , jejímž partnerem je město Sušice.

 

 

Závěr

Tak toto je výčet naší činnosti. Každým novým školním rokem se velmi těšíme na nové členy Tanečního klubu Fialka Sušice.